Contact opnemen? 06 12 93 26 87

Gezocht: Programmaleider ICT en verbetering werkprocessen/businessanalist -locatie: Arnhem 85 views

Job Expired

Voor onze klant de Provincie Arnhem, zijn wij op zoek naar een ervaren Programmaleider ICT en verbetering werkprocessen/businessanalist

Standplaats
Arnhem
Startdatum
01-10-2020
Einddatum
31-03-2022
Optie tot verlenging
2 x 6 maanden
Uren per week
36 uur

Opdracht omschrijving
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn instrumenten die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken en om onze wettelijke taken uit te voeren. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd. Binnen de afdeling zijn circa 70 mensen werkzaam.

De provincie wil daarbij een transparante, digitale en toegankelijke organisatie zijn. Het is dus niet de vraag óf de provincie digitaliseert, maar hoe zij dit doet. De afdeling vergunningverlening en handhaving heeft deze digitale transformatie opgepakt binnen het proces Powerbrowser en Digitale aanvragen.

De komende 1,5 jaar zijn we dynamisch en volop in ontwikkeling. We willen onze werkprocessen verder uniformeren en automatiseren zodat we kunnen voldoen aan de eisen van de omgevingswet. Daarnaast willen we graag met de collega overheden en de omgevingsdiensten data uitwisselen over de locaties waar we (al dan niet gezamenlijk) verantwoordelijk voor zijn.

Met een verdere optimalisatieslag op het gebied van automatisering kunnen we nog effectiever/efficiënter werken.

Het werk ligt op het snijvlak van visieontwikkeling, programmaleiding en van businessanalyse en zal regelmatig in elkaar overlopen. Vanwege de verbeteringen in het werkproces en de komst van het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) hebben we op korte termijn extra capaciteit nodig om de gewenste digitalisering te kunnen realiseren.

Verantwoordelijkheden
Binnen de afdeling vergunningverlening en handhaving is een groep van 5 collega’s van het team Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de werkprocessen en informatievoorziening. Binnen het team ben je degene die stuurt op het geheel, maar soms ook als business analist of projectleider fungeert. Je werkt binnen het team nauw samen met de functioneel beheerders, inhoudelijk (proces)deskundigen en de projectleider en adviseert rechtstreeks aan het VTH-management.

De automatisering wordt uitgevoerd door de eigen provinciale afdeling Informatisering en Automatisering (I&A). Je legt de verbinding tussen vraag (management en medewerkers VVHH) en aanbod (I&A met concrete oplossingen) op het gebied van werkprocessen en informatievoorziening. Je stemt je werk dan ook nauw af met I&A.

Je stelt een visie op m.b.t. het toekomstperspectief van digitalisering, automatisering en robotisering VTH. Met visie en kennis van zaken doe je voorstellen en ben je verantwoordelijk voor het verder moderniseren van vergunningverlening en handhaving door de verdere innovatie op het gebied van informatievoorziening en het gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen.

Je geeft programmatische sturing aan de diverse projecten die daaruit voortvloeien en helpt verbinden en prioriteren, waarbij je goede afspraken maakt met de afdeling I&A.

Je wordt ook ingezet om als businessanalist onderzoek te doen naar de huidige werkprocessen en hoe die te vertalen naar wat er in de toekomst nodig zal zijn of wat er met innovatieve toepassingen slimmer kan (zoals data gestuurd handhaven of het geautomatiseerd afgeven van vergunningen). Je werkt dit uit in voorstellen om tot een aanpak te komen.

Je start waar nodig zelf projecten op of doet zelf de projecten die hieruit voortvloeien.

In dit kader zal een groot deel van het VVHH-werkpakket bestaan uit het aansluiten van onze afdeling op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Zowel technisch als inhoudelijk zullen de gevolgen merkbaar zijn en veranderingen in het proces noodzakelijk. Je bent als productowner betrokken bij de realisatie DSO voor VTH.

Je bent voor ons de netwerker voor de contacten binnen DSO, DigiOW (Intern project) en IGO (samenwerking d.m.v. het delen van data met de omgevingsdiensten).

Eisen
-U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
-Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
-Externe beschikt tenminste over een afgeronde HBO opleiding richting ICT of een aantoonbaar vergelijkbare richting, met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, het afstudeerjaar en de afstudeerrichting. Indien van toepassing graag motiveren waarom deze richting vergelijkbaar is met de richting ICT. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
-Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2020) met bedrijfsprocessen in combinatie met digitale transformaties en/of IT-modernisatie-trajecten.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.
-Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2020) met het ontwerpen van (werk)processen en/of het verbeteren van bestaande processen en/of het modelleren van processen en/of het maken van procesbeschrijvingen.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.
-Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 – 2020) als projectmanager/projectleider/programmamanager.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 opdrachten/projecten waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.

Voldoe je aan de eisen?
Reageer dan voor 8-8 via vbender@resource4you.nl of bel (0)6-129 326 87

More Information

  • Deze vacature is vervallen!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Deel deze vacature